logo prijevodi stručnih tekstova
KORISNIČKI RAČUN ZA KLIJENTE

header

Preuzmite 'must have' edukativni priručik za male i srednje poduzetnike

Materijale za priručnik na 152 stranice pripremila je i obradila Algebra, akademski partner projekta Poslovni uzlet, a Poslovni dnevnik je prelomio, izdizajnirao, grafički pripremio te redigirao priručnik. Priručnik obuhvaća sljedeće teme:


Thinkstock

Materijale za priručnik na 152 stranice pripremila je i obradila Algebra, akademski partner projekta Poslovni uzlet, a Poslovni dnevnik je prelomio, izdizajnirao, grafički pripremio te redigirao priručnik. Priručnik obuhvaća sljedeće teme:

TEMA 1.) INTERNET KAO KOMUNIKACIJSKI KANAL

TEMA 2.) UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

TEMA 3.) EU FONDOVI - MOGUĆNOSTI ZA PODUZETNIKE

TEMA 4.) TAJNE SADRŽAJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

TEMA 1.) Ubrzaniji život i konzumerizam postavili su nova pravila igre kada je riječ o oglašavanju i dopiranju do kupaca. Sve veća konkurencija i fragmentirano medijsko tržište jedni su od prvih razloga pomaka oglašivača prema digitalnim prostranstvima. U vrijeme kada se marketinški budžeti stanjuju, a pritisak na prodajni rezultat biva sve većim, klijenti i agencije traže mjerljiva i učinkovita sredstva. Fleksibilnost u odabiru kanala, optimizacija u tijeku kampanje, samo su neki od razloga zašto je internet postao tako omiljena riječ u marketinškoj agenciji. Iako nam novi mediji pružaju veliku blagodat u seciranju publike istodobno mjereći i optimizirajući rezultate, u samim kampanjama ima mnogo praznina i nedorečenosti. U ovom dijelu priručnika, mali i srednji poduzetnici doznat će kako koristiti internet kao komunikacijski kanal.

TEMA 2.) Upravljanje projektima sadrži opise i razradu elemenata sposobnosti i to u tri skupine: tehnički elementi, elementi ponašanja te kontekstualni elementi. U „tehničkom“ dometu elementi sposobnosti potrebni su da bi se s projektom započelo, upravljalo njegovim izvršenjem te da bi se projekt zatvorio. Elementi ponašanja opisuju društvene elemente sposobnosti, a temeljeni su na broju referentnih dokumenata koji opisuju ponašanje i uključuju elemente osobnog stava. Odabrani su društveni elementi sposobnosti koji su vezani za upravljanje projektima te za okruženje projekta. Kontekstualni elementi sposobnosti su zapravo okruženje projekta i opisuju koncept projekta, programa ili portfelja i veze između tih koncepata i organizacije ili organizacije koja je uključena u projekt.

TEMA 3.) EU fondovi – mogućnosti za poduzetnike, daje pregled mogućnosti korištenja sredstava iz EU fondova za hrvatske poduzetnike. Donosi osnovne principe EU fondova, pregled projekata koji se mogu financirati iz EU fondova. Riječ je  i o Kohezijskoj politici Europske Unije te fondovima koji su na raspolaganju hrvatskim poduzetnicima od strukturnih fondova, Kohezijskog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi. Također govori i o Programima Unije (PROGRAM ZA KONKURENTNOST PODUZETNIŠTVA I MSP (COSME),OBZOR 2020 i LIFE +). Ova tema pojašnjava što je to zapravo projekt, koja je uloga poduzetnika u projektima te kako prijaviti projekt za financiranje iz EU fondova. Donosi i pojašnjenja o osnovnim obilježjima bespovratnih sredstava.

TEMA 4.), Tajne sadržaja financijskih izvještaja, govori o računovodstvu i njegovoj ulozi u poduzetničkim organizacijama. Obrađuje financijsko računovodstvo, osnovne funkcije i povezanost s menadžerskim računovodstvom  te tehnike i metode financijskog izvještavanja. Detaljno opisuje temeljna financijska izvješća: Bilanca stanja, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom toku.

Daje pregled i drugih izvora financijskih informacija te obuhvaća analize financijskih pokazatelja: Pokazatelji likvidnosti, Pokazatelji aktivnosti, Pokazatelji solventnosti, Pokazatelji profitabilnosti, Pokazatelji ekonomičnosti i Pokazatelji investiranja.

Dokumenti u privitku

  1. Edukativni prirucnik_Algebra_Poslovni dnevnik.pdf

POSLOVNI.HR
28.1.2015. 13:46 Poslovni dnevnik
narudzba